Evergreen Mist高山薄霧車用芳香瓶

Evergreen Mist高山薄霧車用芳香瓶

定價
HK$58.00
售價
HK$58.00

在白雪覆蓋的森林裏漫步,清晨的太陽升起,帶來陣陣令人振奮的薄霧。 

前調:花旗松,橘皮碎,森林空氣                           
中調:長青樹皮,桉樹               
基調:香脂,香草,松樹